borstverkleining

BORSTVERKLEINING

Zware borsten (mammaire hypertrofie) kunnen fysische en emotionele ongemakken veroorzaken. Patiënten worden dikwijls gehinderd in hun dagdagelijkse activiteiten door zware borsten. Een borstreductie kan ook omwille van zuiver esthetische redenen uitgevoerd worden (beter passende kledij).

Klachten uiten zich door nek-, schouder- of rugpijnen of huidirritatie onder de borst. De borst zal dikwijls beginnen doorhangen (ptosis) waarbij de tepel geleidelijk naar beneden “verschuift”.

Een borstverkleining (borstreductie) verwijdert overtollig vetweefsel, borstklierweefsel en huid.  Het borstvolume wordt terug evenredig verdeeld in harmonie met het lichaam.

Voor terugbetaling van de ingreep dient een aanvraag bij de mutualiteit ingediend te worden.

VOOR DE INGREEP

Kandidaten voor een borstverkleining zijn:

 • realistisch verwachtingspatroon
 • niet rokers
 • u bent belemmerd door de zware borsten in uw fysische activiteiten
 • u ervaart nek of rugklachten
 • de bh laat duidelijke, hinderende striemen na in de huid
 • u heeft last van huidirritatie onderaan de borst

Een klinisch borstonderzoek  controleert op verdachte zones, symmetrie, grootte, doorhangend aspect en tepelpositie. Het tepelhof of areola komt dikwijls verbreed over en dient tijdens de ingreep verkleind te worden. Voor de ingreep wordt een mammografie uitgevoerd (zeker indien sprake is van familiale belasting op borstkanker). Het verwijderde borstklierweefsel wordt steeds opgestuurd voor histologisch onderzoek. Ook zullen steeds foto’s genomen worden van beide borsten.

DE INGREEP

Net voor de operatie zal de chirurg u staand onderzoeken en aantekeningen maken ter hoogte van de borst. Hierbij markeert hij de hoeveelheid huid die verwijderd zal worden en de positie van de tepels. De ingreep zelf duurt ongeveer een 2-tal uren en net na de ingreep krijgt u een sportbh aangemeten. De littekens bevinden zich rond het tepelhof, verticaal naar de onderste borstplooi en horizontaal in de borstplooi. Belangrijk is de onderste borstplooi niet te beschadigen tijdens de ingreep; dit is een anatomisch belangrijke structuur van de borst en voorkomt dat de borst doorzakt naar de buikregio toe.

Het litteken van een borstverkleining is een “omgekeerde T” (inverted T incision of anchor incision). Het loopt rond het tepelhof, verticaal naar beneden naar de borstplooi en in de borstplooi.

Aantekeningen worden gemaakt net voor de ingreep. In staande positie worden de insneden bepaald en de hoeveelheid huid die verwijderd zal worden. De nieuwe positie van beide tepels wordt eveneens opgemeten.

RISICO'S & COMPLICATIES

 • wondproblemen (infectie, loslating, verbreden)
 • roken is absoluut verboden en levert praktisch altijd wondproblemen op
 • deels afsterven van tepelhof bij slechte doorbloeding en bij zeer zware borsten
 • verharde zones na de ingreep door gebrekkige bloedvoorziening
 • overgevoeligheid van de tepels
 • verminderd gevoel van de tepels
 • verbreed voorkomen van de littekens (vooral verticale litteken)
 • hypertrofische of verdikte littekens bij specifieke patiënten
 • hematoma of nabloeding dewelke eventueel gedraineerd dient te worden

HERSTEL

 • 1 nacht opname
 • redons worden daags na ingreep verwijderd
 • verband ter plaatse gedurende een week en vervangen op de raadpleging
 • geen thuisverpleging
 • dragen sportbh gedurende drie weken dag en nacht voor uw comfort
 • zes weken geen sport of zware fysische inspanningen
 • specifieke pleisters worden voorgeschreven voor 6 weken om littekenverbreding tegen te gaan
 • hydrateren van de borsten onmiddellijk na de ingreep
 • douchen is onmiddellijk toegestaan met verband na de ingreep

LITTEKENS

Het litteken na een borstverkleining is een omgekeerde “T”. Het loopt rond de tepel, verticaal naar beneden naar de onderste borstplooi (de inframammaire plooi). 

In de onderste borstplooi (de inframammaire plooi) bevindt zich eveneens een litteken dewelke zeer esthetisch valt.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Een zuiver esthetische borstverkleining is volledig ter uwer laste. Mutualiteit nog verzekering zullen tussenbeide komen in de kosten.

Bij duidelijke klachten moet een aanvraagformulier ingediend worden voor terugbetaling van de ingreep. Deze aanvraag moet duidelijk opgesteld worden met specifieke afmetingen van de borsten, aangehaalde klachten en er moet aangetoond worden dat minstens 400 gr per borst kan verwijderd worden. Ook worden dikwijls foto’s toegevoegd om het dossier te staven.