Borstprothese verwijderen / vervangen

Een borstprothese dient dikwijls na verloop van tijd vervangen te worden omwille van verscheidene redenen. De wens om een prothese te verwijderen is meestal omwille van ongemak, vervorming van de borst door littekenvorming of algemene klachten.

De impact van een borstprothese

Een borstprothese is vreemd materiaal; dus niet lichaamseigen. Dit is de reden waarom uw lichaam dit niet "herkent" en de lichaamsreactie hierop is een ontstekingsreactie. Het lichaam reageert op een prothese door er littekenweefsel rond te vormen. Men spreekt van kapselvorming.

Hoe groter de prothese, hoe meer druk deze prothese zal uitoefenen op de omliggende weefsels (borstklier, huid, spier). Druk uitgeoefend op weefsels zorgt voor weefselverdunning of weefselatrofie. Zo is aangetoond dat een prothese ervoor kan zorgen dat de borstklier soms 30% van zijn volume verliest wanneer de prothese voor de spier wordt geplaatst (achter de borstklier). Bij een plaatsen van de prothese achter de spier ziet men een volumeverlies van de spier tot wel 50%; de spier wordt dunner over verloop van tijd.

Een andere vervelende situatie is wanneer de prothese over verloop gaat scheuren. Men spreekt van een prothese ruptuur.

Kapselvorming

Het littekenweefsel rond de prothese vormt een kapsel. Dit kapsel kan voor problemen zorgen op korte of lange termijn. In andere gevallen gaat dit kapsel helemaal niet voor problemen zorgen, zelfs op lange termijn. Een kapsel kan over verloop van jaren progressief verdikken en verharden. Dit gaat dikwijls gepaard met pijn, ongemak of misvorming van de borst. Rokers hebben een groter risico op het ontwikkelen van een problematische kapselvorming. Andere risicofactoren zijn een nabloeding of bloeduitstorting, een sluimerende infectie of heringrepen die uitgevoerd werden. Behandeling is steeds een volledige wegname van het kapsel dat ook onderzocht moet worden.

De gevolgen van kapselvorming zijn:

 • hard aanvoelende borst
 • koud aanvoelende borst
 • misvormde borst
 • verplaatste prothese
 • natuurlijke contouren verdwijnen van de borst
 • pijnopstoten
 • ongemak
 • zenuwpijnen
 • algemeen ongemak

Misvorming van de borst

De borst kan over verloop van tijd een andere vorm aannemen. Reden is de impact van de prothese op het lichaam: uitdunnen van de weefsels (borstklier, spier), kapselvorming of verschuiven van de prothese. Dikwijls ziet men een verbreding van het decolleté, een hard aanvoelen van de borst, een onnatuurlijke volumeverdeling van het borstvolume of pijnopstoten en ongemak.

Ruptuur van de prothese

Een prothese die over verloop van tijd gaat scheuren of rupturen gaat vertonen komt eveneens voor. Er kunnen zich twee situaties voordoen: 1/ de vrijgekomen silicone partikels bevinden zich binnen het kapsel rond de prothese (intracapsulaire ruptuur) of 2/ de silicone partikels verspreiden zich in de omliggende weefsels door bijkomend een scheur in het zich gevormde kapsel rond de prothese (extracapsulaire ruptuur). In dit laatste geval vindt men soms silicone partikels terug in de okselklieren. Behandeling is een volledige verwijdering van alle silicone met verwijderen prothese én kapsel.

Ziek door prothesen

Dit fenomeen zien we redelijk frequent opduiken. Klachten kunnen bestaan uit:

 • concentratie problemen
 • vermoeidheid
 • gewrichtsklachten
 • ontstaan van systemische aandoeningen
 • hart- of longklachten etc.

Een prothese "zweet" constant; dit wil zeggen dat kleine silicone partikels vrij komen rond de prothese en een immuunreactie teweeg brengen; dit kan leiden tot gezondheidsproblemen. Dikwijls worden deze klachten gebagatelliseerd en duurt het soms jaren vooraleer men ingrijpt. Een verwijderen van de prothese, vooral van de vorige generatie, leidt soms tot een spectaculair herstel. Het ziektebeeld noemt men Breast Implant Illness (BII).

Daarenboven wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan het ontstaan van een vorm van lymfeklierkanker na het plaatsen van prothesen. Dit ziektebeeld wordt ALCL genoemd.

Kapselvorming

Een verwijderd kapsel rond de prothese. Dit is een extreme vorm van kapselvorming met verdikking en verharding van het kapsel. Er is zelfs sprake van verkalking van het kapsel.

Scheuren van de prothese

Een ruptuur van een prothese komt ook voor. De oorzaak van een scheur is vaak de ouderdom van de prothese. Kapselvorming rond de prothese gaat de prothese ook vervormen waardoor een plooitjes ontstaan in de prothese. De plooitjes zijn dan dikwijls zwakke plaatsen waar een scheur kan ontstaan. Men moet dan alles grondig verwijderen en spoelen zodat geen silicone resten overblijven.

Misvorming van de borst

Door de verlittekening rond de prothese kan de borst gaan vervormen over verloop van tijd. Dit veroorzaakt dikwijls ook pijnopstoten en ongemak voor de patiënte. Dikwijls je zie ook hoe de prothese "vastgroeit" aan de borstkas en het resterende borstklierweefsel gaat schuiven over de prothese naar beneden. Dit noemt men een "waterval misvorming" ("waterfall deformity").

Behandeling

Bij bovengenoemde problemen dient de prothese verwijderd te worden alsook het littekenweefsel rond de prothese (het kapsel). Het is belangrijk alle vreemd materiaal te verwijderen. Het kapsel wordt steeds opgestuurd naar het labo voor verder onderzoek om bepaalde aandoeningen uit te sluiten. indien gewenst kan een nieuwe prothese geplaatst worden bij eerder minimale problemen. Ook kan de lipofilling procedure soelaas brengen. Men kan een deel van het volume herstellen door vetweefsel te injecteren in combinatie met een prothesen. Om kleinere volumes te herstellen kan lipofilling aangewezen zijn en vermijd men het gebruik van nieuwe prothesen. Het kan ook voorkomen dat een borstlifting nodig is om de doorhangende borst (na verwijderen van de prothese) te herstellen.

-

Voor en na foto's

»BEKIJK DE FOTO'S