Borstreconstructie


Een borstreconstructie kan uitgevoerd worden met een prothese of met eigen weefsel. Een derde optie is de lipofilling techniek maar is aangewezen om kleinere volumes te reconstrueren. Indien grotere volumes gewenst zijn kan soms de hybride techniek aangewezen zijn waarbij een prothese én lipofilling gebruikt wordt.

Zou ik een borstreconstructie ondergaan?

Wanneer men een borstamputatie ondergaat kan men ervoor kiezen om de borst opnieuw te laten reconstrueren. Men noemt dit reconstructieve borstchirurgie. Belangrijk is om met uw chirurg te praten over de mogelijkheden om een borst te reconstrueren en indien mogelijk dit te doen vooraleer de borst verwijderd wordt.

Redenen om een borst te reconstrueren

Een borstreconstructie wordt uitgevoerd omwille van volgende redenen:

 • symmetrie herstellen tussen beide borsten en de natuurlijke balans herstellen ter hoogte van de borstkas (bij het dragen van een bh of zwemkledij)
 • comfortabeler aanvoelen bij dragen van kledij
 • een definitief herstel van het volume en de vorm van de borst
 • men hoeft zo geen externe prothese meer te dragen
 • zich algemeen beter voelen met verbetering lichaamsbeeld

Een borstreconstructie laat littekens na die evenwel over verloop van tijd vervagen. De nieuwere technieken gaan ook kleinere littekens plaatsen. Bij het dragen van een bh moeten de borsten symmetrisch ogen en natuurlijk aanvoelen. Men moet zich comfortabel voelen bij het dragen van kledij.

Een borstreconstructie gaat ook het zelfbeeld en zelfvertrouwen herstellen en verbeteren na een borstamputatie. Een borstreconstructie zal evenwel nooit de originele borst kunnen herstellen of er een exacte kopie van zijn. Wanneer men weefsel verwijderd ter hoogte van de buik- of bilregio kunnen deze regio's ook een ander uitzicht krijgen (verandering body contour) maar we doen dit op een zo esthetisch mogelijke manier.

Doel van een borstreconstructie

Het doel van een borstreconstructie is een herstel uitvoeren van het verloren of verwijderde borstvolume. Het herstelde volume moet ook mooi ogen of met andere woorden esthetisch mooi zijn en symmetrisch met de andere gezonde borst. Ten derde is het eveneens de bedoeling dat de nieuwe borst een zekere dynamiek bezit en geen statisch volume is op de borstkas. De borst moet mee bewegen of zich aanpassen aan de houding van het lichaam, het moet deel uitmaken van het lichaam.

Risico's van een borstreconstructie

De risico's op mogelijke complicaties na een borstreconstructie zijn verschillend afhankelijk van de gebruikte techniek (prothese of eigen weefsel). U leest hierover meer bij de beschrijving van iedere techniek.

Wat is een geslaagde borstreconstructie?

Een borstreconstructie is geslaagd indien de borst zo goed mogelijk de oorspronkelijke borst benadert. De typische kenmerken van een goed gereconstrueerde borst zijn:

 • mooie zachte contouren die overgaan in de borstkas
 • een gevulde decolleté
 • een goed gevormde onderpool van de borst
 • geen volle bovenpool van de borst
 • een mooie projectie van de borst
 • een goede positie van de tepel (horizontaal of licht omhoog kijkend)
 • een goede symmetrie met de andere borst (oorspronkelijk of gereconstrueerd)
 • een mooie "afdruk" van de borst op de borstkas
 • aandacht voor een goed gevormde onderste borstplooi (de inframammaire plooi)
 • geen overtollig weefsel aan de buitenkant van de borst

Hoe een specifieke techniek kiezen?

Er zijn verscheidene technieken voorhanden om een borst te reconstrueren. De gouden standaard is de microchirurgische transplantatie van huid- en vetweefsel naar de borstkas (vrije weefselflap). Met deze techniek wordt een volume hersteld dewelke esthetisch mooi is en een zekere dynamiek heeft (voelt warm aan zoals een normale borst). Nadeel is een bijkomend litteken elders in het lichaam (waar het huid- en vetweefsel verwijderd werd).

Een prothese is een vreemd materiaal en heeft een vooraf bepaald volume. Een prothese zal vooral volume herstellen maar de borst esthetisch mooi maken met een prothese is een uitdaging en niet makkelijk.

Lipofilling is enkel aangewezen in specifieke gevallen én om vooral kleinere volumes te reconstrueren.

Indien een vrije weefselflap niet mogelijk is (vroegere chirurgie, te weinig weefsel voorhanden, persoonlijke voorkeur) kan geopteerd worden voor een combinatie van een prothese en lipofilling. Dit noemt men de hybride techniek. Doel van de hybride techniek is om vooral het volume aan vreemd materiaal te minderen en een deel van het volume toe te voegen met lipofilling.

Iedere patiënte is echter uniek en de keuze voor een welbepaalde techniek dient grondig besproken te worden op de raadpleging waar u het nodige advies zult krijgen.

Kan een borstreconstructie borstkanker verbergen of verhoogt het risico op herval?

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een borstreconstructie niet leidt tot een herval van de borstkanker. Als men een herval doormaakt zal een borstreconstructie de aanpak hiervan niet belemmeren. De angst voor herval of het ontstaan van borstkanker mag geen reden zijn om af te zien van een borstreconstructie.

Algemene beschouwingen

 • Men kan een borst reconstrueren op het moment dat de borstamputatie gebeurt (primaire borstreconstructie) of men kan de borst reconstrueren op een later moment (secundaire borstreconstructie).
 • Men verkiest er soms voor om eerst de behandeling te ondergaan voor de borstkanker en nadien een borstreconstructie te ondergaan nadat de volledige behandeling beëindigd is.
 • Belangrijk is te bespreken hoeveel chirurgische ingrepen gepland zullen worden om het resultaat te bekomen. Doel is uiteindelijk om met een zo weinig mogelijk aantal chirurgische ingrepen het resultaat te bekomen.
 • Niet alle borstreconstructies kunnen succesvol zijn en dit hangt af van vele factoren; te bespreken met uw chirurg.
 • Bespreek waar de littekens komen van de borstreconstructie en welke impact die hebben op uw lichaam.
 • Een gereconstrueerde borst zal niet aanvoelen zoals een natuurlijke borst. Over verloop van tijd kan het gevoel wel deels recupereren ter hoogte van de huid. Bij sommige technieken kan men de zenuw herstellen.
 • Aandoeningen van het stollingssysteem moeten besproken worden en kunnen leiden tot een verhoogde bloedingsneiging of verhoogde stollingsproblematiek.
 • Het genezingsproces kan beïnvloed worden door onderander: diabetes, roken, chemotherapie, radiotherapie of bepaalde medicatie.
 • De chirurg kan u voorstellen om te wachten met de borstreconstructie. Dit zal zeker zo zijn indien men rookt (minstens twee maanden rookstop!). Zwaarlijvigheid kan ook een risicofactor zijn evenals bepaalde stollingsaandoeningen die eerst moeten uitgeklaard worden.
 • Een borstreconstructie houdt bijna steeds bijkomende chirurgie in waarbij men een "remodellage' uitvoert om betere symmetrie te verkrijgen met de andere borst.
 • Het is niet aangeraden om de borst te reconstrueren indien men weet dat radiotherapie volgt na de wegname van de borstklier.
 • Bespreek goed de opties want op die manier kunnen realistische verwachtingen ingelost worden.


___

Prothese

Een prothese kan gebruikt worden om de borst te reconstrueren. Uitdaging met een prothese is een zo natuurlijk mogelijk resultaat te bekomen wat soms niet evident is met enkel een prothese. De uitdaging met een prothese is een optimale weefselbedekking te bekomen. Vandaar dat de prothese dikwijls achter de borstspier wordt geplaatst wat ook aanleiding kan geven tot ongemak.

»Lees meer

Eigen weefsel

Reconstructie van de borst met eigen weefsel en microchirurgie is te verkiezen boven een prothese. Hierbij wordt uw lichaamseigen weefsel gebruikt waardoor het resultaat natuurlijk oogt en aanvoelt. Op lange termijn zal dit ook het beste resultaat opleveren. De chirurg kan op verscheidene plaatsen in het lichaam weefsel verwijderen en transplanteren naar de borstkas.

»Lees meer

Lipofilling

Lipofilling kan aangewezen zijn om kleine volumes te reconstrueren. Er zullen verscheidene lipofilling sessies nodig zijn om een borst te reconstrueren; dit kan niet in één tijd gebeuren. Om een groter volume te bekomen wordt een kleine prothese geplaatst in combinatie met lipofilling; dit wordt de hybride borstreconstructie genoemd.

»Lees meer

Hybride borstreconstructie

Een hybride borstreconstructie kan aangewezen zijn in specifieke gevallen. Een hybride borstreconstructie combineert een prothese met lipofilling. Op die manier proberen we een zo natuurlijk mogelijke borst te bekomen. De uiteindelijk borst is gereconstrueerd met deels geïnjecteerd vetweefsel en een prothese. Op die manier kunnen we ook het volume van de prothese minderen en dus de hoeveelheid vreemd materiaal.

»Lees meer