Borstreconstructie


Een borstreconstructie kan uitgevoerd worden met een prothese of met eigen weefsel. Een derde optie is de lipofilling techniek maar is aangewezen om kleinere volumes te reconstrueren. Indien grotere volumes gewenst zijn kan soms de hybride techniek aangewezen zijn waarbij een prothese én lipofilling gebruikt wordt.

Doel van een borstreconstructie

Het doel van een borstreconstructie is een herstel uitvoeren van het verloren of verwijderde borstvolume. Het herstelde volume moet ook mooi ogen of met andere woorden esthetisch mooi zijn en symmetrisch met de andere gezonde borst. Ten derde is het eveneens de bedoeling dat de nieuwe borst een zekere dynamiek bezit en geen statisch volume is op de borstkas. De borst moet mee bewegen of zich aanpassen aan de houding van het lichaam, het moet deel uitmaken van het lichaam.

Wat is een geslaagde borstreconstructie?

Een borstreconstructie is geslaagd indien de borst zo goed mogelijk de oorspronkelijke borst benadert. De typische kenmerken van een goed gereconstrueerde borst zijn:

  • mooie zachte contouren die overgaan in de borstkas
  • een gevulde decolleté
  • een goed gevormde onderpool van de borst
  • geen volle bovenpool van de borst
  • een mooie projectie van de borst
  • een goede positie van de tepel (horizontaal of licht omhoog kijkend)
  • een goede symmetrie met de andere borst (oorspronkelijk of gereconstrueerd)
  • een mooie "afdruk" van de borst op de borstkas
  • aandacht voor een goed gevormde onderste borstplooi (de inframammaire plooi)
  • geen overtollig weefsel aan de buitenkant van de borst

Hoe een specifieke techniek kiezen?

Er zijn verscheidene technieken voorhanden om een borst te reconstrueren. De gouden standaard is de microchirurgische transplantatie van huid- en vetweefsel naar de borstkas (vrije weefselflap). Met deze techniek wordt een volume hersteld dewelke esthetisch mooi is en een zekere dynamiek heeft (voelt warm aan zoals een normale borst). Nadeel is een bijkomend litteken elders in het lichaam (waar het huid- en vetweefsel verwijderd werd).

Een prothese is een vreemd materiaal en heeft een vooraf bepaald volume. Een prothese zal vooral volume herstellen maar de borst esthetisch mooi maken met een prothese is een uitdaging en niet makkelijk.

Lipofilling is enkel aangewezen in specifieke gevallen én om vooral kleinere volumes te reconstrueren.

Indien een vrije weefselflap niet mogelijk is (vroegere chirurgie, te weinig weefsel voorhanden, persoonlijke voorkeur) kan geopteerd worden voor een combinatie van een prothese en lipofilling. Dit noemt men de hybride techniek. Doel van de hybride techniek is om vooral het volume aan vreemd materiaal te minderen en een deel van het volume toe te voegen met lipofilling.

Iedere patiënte is echter uniek en de keuze voor een welbepaalde techniek dient grondig besproken te worden op de raadpleging waar u het nodige advies zult krijgen.

______________________________

Prothese

Een prothese kan gebruikt worden om de borst te reconstrueren. Uitdaging met een prothese is een zo natuurlijk mogelijk resultaat te bekomen wat soms niet evident is met enkel een prothese. De uitdaging met een prothese is een optimale weefselbedekking te bekomen. Vandaar dat de prothese dikwijls achter de borstspier wordt geplaatst wat ook aanleiding kan geven tot ongemak.

»Lees meer

Eigen weefsel

Reconstructie van de borst met eigen weefsel en microchirurgie is te verkiezen boven een prothese. Hierbij wordt uw lichaamseigen weefsel gebruikt waardoor het resultaat natuurlijk oogt en aanvoelt. Op lange termijn zal dit ook het beste resultaat opleveren. De chirurg kan op verscheidene plaatsen in het lichaam weefsel verwijderen en transplanteren naar de borstkas.

»Lees meer

Lipofilling

Lipofilling kan aangewezen zijn om kleine volumes te reconstrueren. Er zullen verscheidene lipofilling sessies nodig zijn om een borst te reconstrueren; dit kan niet in één tijd gebeuren. Om een groter volume te bekomen wordt een kleine prothese geplaatst in combinatie met lipofilling; dit wordt de hybride borstreconstructie genoemd.

»Lees meer