Borstreconstructie

Een borstreconstructie kan uitgevoerd worden met een prothese of met eigen weefsel. Een derde optie is de lipofilling techniek maar is aangewezen om kleinere volumes te reconstrueren. Indien grotere volumes gewenst zijn kan soms de hybride techniek aangewezen zijn waarbij een prothese én lipofilling gebruikt worden.

Brochure

Een informatiebrochure is opgesteld om na te lezen en te bewaren.

»LEES DE BROCHURE

Prothese

Een prothese kan gebruikt worden om de borst te reconstrueren. Uitdaging met een prothese is een zo natuurlijk mogelijk resultaat te bekomen wat soms niet evident is met enkel een prothese. De uitdaging met een prothese is een optimale weefselbedekking te bekomen. Vandaar dat de prothese dikwijls achter de borstspier wordt geplaatst wat ook aanleiding kan geven tot ongemak.

»Lees meer

Eigen weefsel

Reconstructie van de borst met eigen weefsel en microchirurgie is te verkiezen boven een prothese. Hierbij wordt uw lichaamseigen weefsel gebruikt waardoor het resultaat natuurlijk oogt en aanvoelt. Op lange termijn zal dit ook het beste resultaat opleveren. De chirurg kan op verscheidene plaatsen in het lichaam weefsel verwijderen en transplanteren naar de borstkas.

»Lees meer

Lipofilling

Lipofilling kan aangewezen zijn om kleine volumes te reconstrueren. Er zullen verscheidene lipofilling sessies nodig zijn om een borst te reconstrueren; dit kan niet in één tijd gebeuren. Om een groter volume te bekomen wordt een kleine prothese geplaatst in combinatie met lipofilling; dit wordt de hybride borstreconstructie genoemd.

»LEES MEER

Hybride borstreconstructie

Een hybride borstreconstructie kan aangewezen zijn in specifieke gevallen. Een hybride borstreconstructie combineert een prothese met lipofilling. Op die manier proberen we een zo natuurlijk mogelijke borst te bekomen. De uiteindelijk borst is gereconstrueerd met deels geïnjecteerd vetweefsel en een prothese. Op die manier kunnen we ook het volume van de prothese minderen en dus de hoeveelheid vreemd materiaal.

»LEES MEER