Lipofilling in borstreconstructie

Een borstreconstructie kan in zeer specifieke gevallen enkel met lipofilling uitgevoerd worden. Men reconstrueert de borst door vetweefsel te injecteren volgens een welbepaalde techniek. Belangrijk is dat deze techniek enkel voorbehouden is voor kleine volumes. Desnoods kan nadien een kleine prothese geplaatst worden om voldoende volume en projectie te bekomen (hybride borstreconstructie).

LIPOFILLING en BORSTRECONSTRUCTIE

Lipofilling werd jaren gebruikt om kleine defecten of onregelmatigheden in de vorm en positie van de gereconstrueerde borst te herstellen. Door het succes van deze behandelingen zijn chirurgen gaan kijken of een volledige borst kon gereconstrueerd worden met de lipofilling techniek. Het is een verleidelijke techniek gezien het geen "majeure chirurgie" inhoudt; er komen immers geen littekens aan te pas en de techniek wordt als "minimaal invasief" omschreven. Toch dient men enkele bedenkingen te maken wanneer men denkt te kiezen voor de lipofilling techniek voor borstreconstructie.

BEDENKINGEN BIJ LIPOFILLING

Lipofilling op zich is een elegante techniek. Er zijn enkele bedenkingen die men in overweging dient te nemen:

  • kan aangewezen zijn om kleine volumes te herstellen
  • een deel van het vet verdwijnt (resorptie)
  • het bekomen volume schommelt met het lichaamsgewicht
  • de techniek dient dikwijls herhaald te worden
  • niet aangewezen bij magere patiënten
  • afhankelijk van het gewenste volume
  • kan gecombineerd worden met andere technieken (vrije flap of prothese)

__________

De lipofilling techniek kan gebruikt worden om de borst te reconstrueren indien een klein volume gewenst is en indien voldoende onderhuids vetweefsel voorhanden is. In de plaats van de borstklier zal een expander geplaatst worden. Ook indien de borst in het verleden verwijderd werd zal een expander geplaatst worden (bij voorkeur onder de huid) om de huid uit te rekken (expanderen). De expander wordt geplaatst zonder deze op te blazen. Dit dient om overmatige druk te voorkomen op de weefsels en de wondnaden.

Men gaat de expanderen opblazen (expanderen) ongeveer 2 weken nadat deze geplaatst werd (en alle wonden goed genezen zijn). Dit gebeurt op de raadpleging en er wordt lucht geïnjecteerd in de expander (is comfortabeler/lichter dan water en verdeelt zich beter/homogener in de expander).

Door het expansie proces gaat zich een kapsel vormen rond de expander; dit is een natuurlijk proces. Na 8 weken bevinden zich in dit kapsel talrijke kleine, jonge bloedvaatjes. De aanwezigheid van deze jonge bloedvaatjes is belangrijk want zij zullen de bloedvoorziening garanderen voor de geïnjecteerde vetcellen.

Acht weken na het plaatsen van de expander zal men onder volledige verdoving starten met de eerste lipofilling sessie. Een deel van het volume van de expander wordt verwijderd en vetweefsel (bekomen met liposuctie) zal geïnjecteerd worden tussen de huid en de het kapsel rond de expander. Belangrijk is niet te overvullen en een gezonde eerste laag vetweefsel te leggen. Men bouwt als het ware de borst van buiten naar binnen toe op.

Na een rustperiode van 3 maanden zal men een tweede lipofilling sessie uitvoeren. Die rustperiode is belangrijk om het eerder geïnjecteerde vetweefsel te laten ingroeien. Men gaat dus progressief (met een rustperiode van drie maanden) de borst opbouwen met het aflaten van de expander en het bijvullen met vetweefsel. Het aantal lipofilling sessies varieert gemiddeld van 3 tot 4 sessies afhankelijk van het volume en de resorptiegraad (deels verdwijnen van vetweefsel). Eigen ervaring leert dat het injecteren van 100cc vetweefsel een volumewinst geeft van 50cc. Eénmaal voldoende volume bereikt werd zal de expander verwijderd worden en het kapsel ter plaatse blijven.

Indien nodig kan steeds een kleine prothese gebruikt worden om extra volume toe te voegen. De combinatie van een prothese en lipofilling noemt men de hybride borstreconstructie.

__________

DE TECHNIEK UITGELEGD

Een borstreconstructie met lipofilling begint met het plaatsen van een expander. Rond de expander vormt zich een kapsel (littekenweefsel) waarin zich 8 weken na het plaatsen een rijkelijk bloedvaten netwerk ontwikkeld heeft. Dit is het moment om de eerste lipofilling sessie uit te voeren. Het bloedvaten netwerk zal het geïnjecteerde vetweefsel kunnen voeden waardoor een grotere overleving tot stand komt. Geleidelijk aan wordt het volume van de expander vermindert en het verwijderde volume wordt vervangen door geïnjecteerd vetweefsel (lipofilling). Men gaat door tot de expander leeg is en kan verwijderd worden. Tussen twee lipofilling sessies door wordt een wachttijd gerespecteerd van drie maanden. Indien nog extra volume gewenst is kan een kleine prothese geplaatst worden.

__________

CASUS 1 - linker borstreconstructie met lipofilling

Voorgeschiedenis van borstamputatie links met bestraling. Een expander werd initieel geplaatst om de huid te expanderen. Nadien werd lipofilling toegepast om de borst te reconstrueren. Zij onderging 4 sessies lipofilling met in totaal injectie van 553cc vetweefsel. Resultaat is te zien 3 jaar na de laatste ingreep.

CASUS 2 - linker borstreconstructie met lipofilling

Voorgeschiedenis van beiderzijdse borstreconstructie met een DIEP flap. De linker DIEP flap faalde en er werd gekozen om de borst opnieuw te reconstrueren met de lipofilling techniek. Er werd in totaal 635cc vetweefsel geïnjecteerd om de borst terug op te bouwen. Bijkomend werd een lifting uitgevoerd van de linker borst.

CASUS 3 - rechter borstreconstructie met lipofilling

Diagnose van borstkanker van de rechter borst. Er werd een expander geplaatst waarna lipofilling werd toegepast om de borst te reconstrueren. Mevrouw onderging 4 sessies lipofilling met in totaal injectie van 630cc vetweefsel. Er werd een natuurlijk resultaat bekomen. Resultaat is te zien 3 jaar na de laatste lipofilling sessie.

Lees ons artikel over lipofilling

»Lees het artikel