Lumbar flap

______________________________

De lumbar flap bestaat uit huid- en vetweefsel genomen uit de lage rugregio (love handle regio). De lumbar flap is een alternatief voor de DIEP flap wanneer deze niet beschikbaar is.

De lumbar flap

De lumbar flap bestaat uit huid- en vetweefsel verwijderd uit de lage rugregio (de "love handle" regio). De lumbar flap is een alternatief voor de DIEP flap bij te magere patiënten met weinig buikweefsel of bij patiënten die eerder een DIEP flap ingreep, liposuctie van de buik of een buikwandcorrectie ondergingen. Het vetweefsel van de lumbar flap heeft een mooie consistentie om een natuurlijke borst te maken. Voordeel is ook dat de bezenuwing van de nieuwe borst kan hersteld worden.

Anatomie

Laag ter hoogte van de rugregio bevinden zich lumbale arteries die naast de wervelkolom lopen. Men noemt deze lumbaal perforanten. De perforanten die in de lumbar flap worden meegenomen kunnen zijn lumbaal nr 3 (L3) of lumbaal nr 4 (L4). Er bevinden zich ook gevoelszenuwen in deze regio (de superior cluneal nerves). Zij verzorgen de gevoeligheid ter hoogte van de bil (bovenste regio). Zij worden meegenomen in de lumbar flap en kunnen aangeschakeld worden aan de zenuw ter hoogte van de borstkas om de gevoeligheid in de nieuwe borst te herstellen. Een gevolg is wel dat men voosheid krijgt ter hoogte van de bovenste regio van de bil.

Voordeel

De kwaliteit en consistentie van het vetweefsel (zacht en in model te brengen) van de lumbar flap zijn optimaal om de borst te reconstrueren. De borst zal een natuurlijke vorm aannemen. Met de lumbar flap kan ook een zenuw meegenomen worden die kan aangeschakeld worden aan de gevoelszenuw ter hoogte van de borstkas. Hierdoor kan men terug gevoel krijgen in de nieuwe borst. Het litteken van lumbar flap ligt wat hoger boven de bilregio; men voorkomt een litteken ter hoogte van de buik zoals bij een DIEP flap. Er worden geen spieren stuk gemaakt bij het wegnemen van de lumbar flap.

 • goede weefselkwaliteit
 • herstel bezenuwing van de nieuwe borst mogelijk
 • mooi gevormde nieuwe borst
 • geen verhardingen in de nieuwe borst (vetnecrosis)
 • minder bijkomende correcties noodzakelijk

Nadeel

De lumbar flap is technisch wat moeilijker in vergelijking met een DIEP flap. Om de ingreep technisch makkelijker te maken zal men een stukje bloedvat uit de lies verwijderen en dit inhechten aan het bloedvat van de lumbar flap (zie tekening). Bij een lumbar flap start men de ingreep met de patiënte in buiklig om de flap te verwijderen. Nadien wordt de patiënte gedraaid in ruglig om de borst te reconstrueren. Dit verlengt de operatieduur. Het litteken van een lumbar flap is zichtbaar boven de bilregio. Men ervaart ook na de ingreep wat gevoelloosheid ter hoogte van het litteken laag op de rug. Om symmetrie te bekomen met de andere zijde wordt in tweede tijd een liposuctie uitgevoerd. Een lipopanthy wordt 3 weken gedragen voor uw comfort. Door wegname van weefsel uit de lage rugregio zal een liftend effect bekomen worden van de bilregio. Vochtopstapeling onder het litteken van de rug kan voorkomen. Men noemt dit een seroma. Dit wordt gepuncteerd op de raadpleging.

 • technisch moeilijker en expertise vereist
 • bijkomend litteken in de lies van ongeveer 5 cm
 • patiënte dient tijdens de ingreep gedraaid te worden
 • litteken laag lumbaal kan zichtbaar zijn
 • vochtopstapeling ter hoogte van rug litteken
 • voosheid ter hoogte van het litteken aan de rug

Mogelijke verwikkelingen

Het falen van de reconstructie met verlies van de flap kan voorkomen in risico groepen:

 • rokers
 • radiotherapie of bestraling
 • stollingsproblemen
 • kleine bloedvaten of bloedvaten van slechte kwaliteit

De lumbar flap is technisch moeilijker dan de DIEP flap. Het risico op falen bij een DIEP flap bedraagt ongeveer 1%. Een reconstructie met een lumbar flap vereist de nodige expertise op het gebied van flap dissectie en fijne microchirurgie.

Complicaties ter hoogte van de plaats waar de lumbar flap verwijderd werd zijn:

 • gevoelloosheid die tijdelijk of permanent kan zijn
 • vochtopstapeling of seroma vorming die tijdelijk is
 • loslating van de wonde indien een te grote flap met veel huid verwijderd wordt
 • wondinfectie
 • spanningsgevoel of trekkerig gevoel

Na de ingreep zal men vlug met kinesitherapie opstarten om de mobiliteit van de lage rugregio te ondersteunen.

______________________________

Foto galerij

Bekijk voorbeelden van de lumbar flap borstreconstructie

»Bekijk de foto's van een lumbar flap