BORSTVERGROTING MET PROTHESE

De klassieke borstvergroting gaat een prothese gebruiken om volume toe te voegen aan de borst. Hierbij werd de prothese voor of achter de spier geplaatst.

De klassieke borstvergroting gaat een borstprothese gebruiken om het borstvolume te vergroten. De prothese zal voor of achter de borstspier geplaatst worden. De keuze hangt af van de hoeveelheid beschikbaar borstklierweefsel om de prothese zo goed mogelijk te bedekken.

Een borstprothese is in feite vreemd materiaal en bestaat uit silicone. Het menselijk lichaam reageert op een vreemd materiaal door littekenvorming. Na het plaatsen van een borstprothese manifesteert zich dit door de ontwikkeling van een kapsel (dat bestaat uit littekenweefsel) rondom de prothese. Op lange termijn kan dit soms voor ongemak en problemen vormen.

Een prothese werd achter de spier geplaatst voor verscheidene redenen:

  • betere bedekking van de prothese (vooral aan bovenpool)
  • minder kapselvorming (of littekenvorming)

Men kan hierbij enkele bedenkingen maken. Een prothese achter de spier is niet of minder bedekt aan de onderpool en buitenkant van de borst. Een prothese achter de spier gaat niet het decolleté extra accentueren en over verloop van tijd kan dit zelfs leiden tot een verwijden van het decolleté. Door de werking van spier gaat de prothese de neiging hebben om naar de buitenkant van de borst te glijden.

Een positie achter de borstspier kan ook leiden tot spieranimatie waarbij bij aanspannen van de borstspier de prothese zichtbaar mee beweegt.

Dat er minder kapselvorming zou zijn bij een plaatsing achter de spier is niet aangetoond. Kapselvorming hangt vooral af van een zuiver en steriel operatieveld. Bloedresten die achter blijven gaan de reden zijn waarom kapselvorming meer uitgesproken wordt.

De meest voor de hand liggende locatie om een prothese te plaatsen is voor de spier; de borstklier bevindt zich immers ook voor de borstspier. Dit is immers de plaats waar het volume zich zou moeten bevinden. Om een zo natuurlijk mogelijk resultaat te bekomen en de nadelen verbonden aan een positie achter de spier te omzeilen kan de ingreep gecombineerd worden met een lipofilling procedure.

Met lipofilling zal vetweefsel onderhuids geïnjecteerd worden en wordt zo een betere bedekking bekomen van de prothese. Met lipofilling kunnen ook specifieke zones van de borst behandeld worden zoals bv het decolleté.

Men spreekt van dan van de hybride borstvergroting.

HOE DE JUISTE MAAT KIEZEN?

Er zijn verscheidene manieren om uit te zoeken welk volume u wenst. In eerste instantie worden uw verwachtingen besproken en gekeken welk volume u wenst. Er zal nagegaan worden of dit gewenst volume haalbaar is waarbij gekeken wordt naar uw lichaamsbouw en de laxiteit van de weefsels ter hoogte van de borst. Met uitwendige testprothesen kan in eerste instantie een goede inschatting gemaakt worden van uw wensen. Bijkomend kan eventueel een 3D onderzoek gebeuren om een voorlopig beeld bij benadering te geven van het resultaat.

BORSTVERGROTING MET PROTHESEN

De keuze voor een borstvergroting is een zeer persoonlijke keuze. Informeer u grondig vooraleer u beslist om een borstvergroting uit te voeren. Hou er rekening mee dat prothesen vreemd materiaal zijn en een impact uitoefenen op uw lichaam of omliggende weefsels. Het is belangrijk uw verwachtingen goed te bespreken met uw chirurg. Het gebruik van prothesen houdt ook een zeker risico in. Download de brochure over borstvergroting en neem deze grondig door.

»Download de brochure

FOTO GALERIJ

Bekijk voorbeelden van een borstvergroting met een prothese.

»Bekijk de foto's