Borstvergroting

De klassieke borstvergroting gaat een silicone borstprothese gebruiken om volume toe te voegen aan de borst. Silicone borstimplantaten zijn populair om een natuurlijk ogende borst te bekomen. In de praktijk gebruiken wij ergonomische implantaten waardoor een natuurlijk resultaat kan bekomen worden.

WAT IS EEN PROTHESE?

Profiel

Een prothese voor een borstvergroting heeft een zeker profiel. De keuze voor een bepaald profiel hangt af van hoeveel de borst naar voor dient te komen na de ingreep. Ook de breedte of basis van de borst speelt hierin een rol. Men heeft lage, middelmatige of hoge profielen. Het kan moeilijk zijn om het juiste profiel te bepalen en de keuze zal dikwijls bepaald worden door de ervaring van chirurg. Een hoger profiel zal dikwijls een kleinere basis hebben; een lager profiel zal dan weer een grotere basis hebben. De keuze voor een bepaald type prothese zal in overleg met de patiënte genomen worden.

Vorm

Men heeft ronde of druppelvormige prothesen. Druppelvormige prothesen worden aan anatomische prothesen genoemd. Ronde borstprothesen gaan zogezegd de bovenpool van de borst opvullen en anatomische prothesen gaan vooral de onderpool opvullen. Wanneer de weefsels van de borst een grote laxiteit hebben bestaat het risico dat een anatomische prothese gaat kantelen waardoor het volume in de borst verandert. Dr Stillaert gebruikt ergonomische prothesen. Dit type prothese heeft een ronde vorm bij een liggende houding en verandert naar een druppelvormige vorm bij een staande houding. De prothese volgt dus de positie van de borst waardoor men een natuurlijk, dynamisch resultaat bekomt.

Textuur

Implantaten kunnen een glad oppervlak hebben of een getextureerd oppervlak (ruw). Getextureerde prothesen werden op de markt gebracht omdat men aannam dat ze minder littekenvorming (kapselvorming) zouden veroorzaken. Hierover bestaat echter geen consensus. Recentelijk is het probleem van ALCL opgedoken dewelke voorkomt bij getextureerde prothesen (zie brochure). Dr Stillaert gebruikt nano getextureerde prothesen: ze hebben op het eerste zicht een glad oppervlak maar zijn microscopisch ruw aan het oppervlak.

POSITIE VAN DE PROTHESE

Een prothese kan voor of achter de grote borstspier geplaatst worden. Men spreekt van prepectoraal of retropectoraal respectievelijk. De keuze voor een bepaalde plaats hangt af van de hoeveelheid beschikbaar borstklierweefsel. Het doel van een borstvergroting is vooral een goede bedekking te bekomen van de prothese: de prothese mag niet zicht- of voelbaar zijn door de huid. Vergeet niet dat een prothese niet veroudert en de weefsels errond dit wel doen. Strakke weefsels zullen de prothese langer ter plaatse houden; bespreek dus goed het resultaat op middellange termijn van een borstvergroting en de impact van uw prothese op de weefsels. Een positie achter de spier kan ook voor ongemak zorgen (zie brochure).

Een prothese achter de spier gaat het decolleté niet voller maken en kan zelfs op lange termijn zorgen voor een verbreden van het decolleté (afstand tussen beide borsten). Door het samentrekken van de borstspier bij beweging gaat de prothese dikwijls naar de buitenkant van de borst migreren over verloop van tijd. Ook spieranimatie komt voor bij een positie achter de spier.

De veronderstelling dat er minder kapselvorming optreedt bij een positie achter de spier is nooit concreet aangetoond. Minder kapselvorming komt vooral voor indien er steriel en proper gewerkt wordt (geen bloedresten).

INCISIE

Een prothese kan geplaatst worden via een insnede in het tepelhof, de oksel of in de onderste borstplooi. Een insnede in het tepelhof (overgang huid en tepelhof) wordt periareolaire incisie genoemd. Bij deze incisie zal de borstklier ingesneden worden. Er is een licht verhoogd risico op infectie. Een incisie via de oksel plaatst het litteken in de oksel. Dr Stillaert gebruikt een incisie in de onderste borstplooi. Het is een veilige toegangsweg en biedt nog steeds het beste zicht om de prothese goed te kunnen plaatsen. De lengte van de incisie bedraagt ongeveer drie tot vier cm. De foto toont een litteken 2 weken na de ingreep. Het litteken zal nog vervagen de komende maanden.

HET JUISTE VOLUME KIEZEN?

Er zijn verscheidene manieren om uit te zoeken welk volume u wenst. In eerste instantie worden uw verwachtingen besproken en gekeken welk volume u wenst. Er zal nagegaan worden of dit gewenst volume haalbaar is waarbij gekeken wordt naar uw lichaamsbouw en de laxiteit van de weefsels ter hoogte van de borst. Met uitwendige testprothesen kan in eerste instantie een goede inschatting gemaakt worden van uw wensen. Bijkomend kan eventueel een 3D onderzoek gebeuren om een voorlopig beeld bij benadering te geven van het resultaat.

Het is belangrijk mee te delen dat iedere patiënte uniek is. De keuze van een welbepaalde prothese hangt af van:

  • de laxiteit van de huid
  • het aanwezige borstkliervolume
  • positie van de tepels
  • symmetrie tussen beide borsten
  • verwachtingen en wensen

BROCHURE

De keuze voor een borstvergroting is een zeer persoonlijke keuze. Het is een afwegen tussen uw verwachtingen en de haalbaarheid ervan.

»Download de brochure over borstvergroting

FOTO GALERIJ

Bekijk voorbeelden van een borstvergroting met een prothese.

»Bekijk de foto's van een borstvergroting