FOTO LUMBAR FLAP

CASUS 1 - Beiderzijdse laattijdige borstreconstructie met de lumbar flap

Voorgeschiedenis van beiderzijdse borstamputatie bij jonge patiënte. Onvoldoende buikweefsel voorhanden om een DIEP flap borstreconstructie uit te voeren. Beide borsten werden laattijdig (secundair) gereconstrueerd met een lumbar flap. Huid- en vetweefsel werden genomen uit de lage rugregio. Het litteken bevindt zich laag op de rug doch boven de bilregio. Nadien volgde een tepelreconstructie en tatoeage.

CASUS 2 - Beiderzijdse onmiddellijke borstreconstructie met de lumbar flap

BRCA patiënte met genetische belasting op borstkanker. Preventieve wegname van de borstklier (huidsparende mastectomie) en de tepel met onmiddellijke reconstructie met een lumbar flap. Een beiderzijdse reconstructie met de lumbar flap gebeurt in twee tijden met een tussenperiode van zes weken. Nadien volgde tepelreconstructie en tatoeage.

CASUS 3 - Beiderzijdse onmiddellijke borstreconstructie met de lumbar flap

BRCA patiënte met genetische belasting op borstkanker. Preventieve wegname van de borstklier met onmiddellijke reconstructie met een lumbar flap. Een aanzienlijk volume weefsel kan zelfs bij magere patiënten genomen worden om de borst met eigen weefsel te reconstrueren.