Foto's borstvergroting
met eigen vetweefsel en prothese

Borstvergroting met implantaten en eigen vet

Voor een zeer natuurlijk resultaat werd er gekozen voor borstvergroting met prothese en lipofilling.

Waarom?
• Asymmetrie tussen beide borsten.
• De onderste borstplooi is slecht afgelijnd waardoor er geen mooi gevormde onderpool is.

Oplossing
Rechts werd een prothese geplaatst voor de spier met volume van 245 mL. Links werd een prothese geplaatst voor de spier van 260 mL. Injectie van 30 mL vetweefsel rechts en 130 mL links. Stabiel resultaat na twee jaar.

Resultaat borstvergroting
Toont voller decolleté en natuurlijk ogende contouren van beide borsten. Goed gevormde onderpool en mooie projectie van de borst. Prothesen werden voor de spier geplaatst waardoor betere definitie van de borsten en meer comfort.

 • Motiva Ergonomix ERSM 245 rechts / right
 • Motiva Ergonomix ERSM 260 links / left
 • Lipofilling rechts 30 mL
 • Lipofilling links 130 mL (onderpool en decolleté)

Hybride borstvergroting

Bij deze mevrouw werden prothesen geplaatst voor de spier en werd dit aangevuld met lipofilling. Door de lipofilling werd het ribbenrooster "bedekt" en ziet de decolleté er natuurlijker en mooier uit. Het ribbenrooster is ook niet meer zichtbaar dankzij de lipofilling. We lieten de borst zo natuurlijk mogelijk en voerden geen lifting uit. Zo werden littekens op de borst vermeden.

 • Motiva Ergonomix ERSM 185 mL zowel links als rechts
 • lipofilling met injectie van 70 mL per borst

Hybride borstvergroting (3 jaar)

Bij deze mevrouw ziet men een lichte asymmetrie tussen beide borsten. De linker borst heeft een kleiner borstvolume. De onderste borstplooi staat ook wat hoger in vergelijking met rechts. Om de asymmetrie goed te behandelen werden prothesen met een verschillend volume gebruikt en werd de linker borstplooi wat verlaagd. Bijkomend werd een lipofilling procedure uitgevoerd om een natuurlijke borstvergroting te bekomen. Resultaat is een mooiere, vollere onderpool van de borst met herstel asymmetrie. De projectie van de borst is ook verbeterd. Resultaat na drie jaar.

 • Motiva Ergonomix ERSM 230 mL rechts en ERSM 245 mL links
 • lipofilling met injectie van 85 mL links en 65 mL rechts in de decolleté

Hybride borstvergroting

Plaatsen prothesen en lipofilling. Resultaat na de borstvergroting is een mooiere decolleté met natuurlijk gevormd onderpool. De projectie van de borst is ook verbeterd met mooi naar voor komen van beide tepels.

Hybride borstvergroting

Klein volumineuze borst met verzwakte huid en asymmetrie tussen beide borsten. De linker borst is afwijkend met afwezige onderpool. De voetafdruk van de linker borst is ook afwijkend en kleiner in vergelijking met rechts. Het decolleté is eveneens niet uitgesproken gedefinieerd.

Resultaat van de borstvergroting is een betere symmetrie, een voller decolleté en een goed gedefinieerde onderpool wat de borst esthetisch mooier maakt. Er is een zachte overgang tussen de borstcontouren en de borstkas dankzij de lipofilling.

 • Motiva Ergonomix ERSM 185 mL voor de spier
 • Lipofilling 120 mL per borst

Hybride borstvergroting

Beperkte asymmetrie tussen beide borsten met rechter borst die wat onderontwikkeld is (onderpool). Tepel rechts wijst ook eerder naar buiten toe in vergelijking met links. Er werd een borstvergroting uitgevoerd met plaatsen prothesen voor de spier aangevuld met een lipofilling procedure. Resultaat is betere definitie van de onderpolen en natuurlijker decolleté.

 • Motiva Ergonomix ERSD 215 mL voor de spier
 • lipofilling 120 mL rechts
 • lipofilling 80 mL links

Hybride borstvergroting

Resultaat vier jaar na hybride borstvergroting met prothese voor de spier en bijkomend lipofilling. Stabiel, natuurlijk ogend resultaat over verloop van tijd.

Hybride borstvergroting / vervangen borstprothesen

Deze patiënte onderging in het verleden een borstvergroting met prothesen achter de spier. Zij kreeg veel problemen met verlittekening van de borsten door kapselvorming en bovendien ontstond een scheur in de linker prothese die verwijderd werd. Zij onderging reeds twee maal een ingreep om de prothesen te vervangen en kwam ons uiteindelijk zien om het probleem op te lossen. Er werden nieuwe prothesen geplaatst voor de spier en er werd een lipofilling procedure uitgevoerd. Bemerk ook hoe de contouren van de buik verbeteren na de liposuctie en de buik een sportiever voorkomen heeft (high definition liposculptuur).

 • Motiva Ergonomix ERSM 260 mL voor de spier
 • lipofilling 150 mL rechts
 • lipofilling 180 mL links
 • mooi herstel van de contouren van de borst
 • goede volle onderpool
 • natuurlijk decolleté
 • natuurlijker voorkomen door positie van de prothese voor de spier
 • meer dynamische borst door positie voor de spier

Borstlifting met prothese en lipofilling

Doorhangende borsten met verlies aan volume en projectie. De borstcontouren en het volume werden verbeterd door een mastopexie (borstlifting) waarbij voor de spier een prothese werd geplaatst. De overtollige huid dient verwijderd te worden om de borst terug "aan te spannen". Hierdoor moet een litteken geplaatst worden in de vorm van een omgekeerde T. Dit litteken loopt rond de tepel, verticaal naar de borstplooi en in de borstplooi.

 • Motiva Ergonomix ERSM 205
 • Lipofilling 40 mL per borst

Hybride borstvergroting

Asymmetrie tussen beide borsten. Slecht ontwikkelde onderpool van de linker borst die specifieke aandacht vereist. Links werd een grotere prothese geplaatst van 245 mL en rechts werd een prothese geplaatst van 160 mL. Op die manier werd de asymmetrie gecorrigeerd. Bijkomend werd een lipofilling procedure uitgevoerd met injectie van 100 mL ter hoogte van de linker onderpool en 70 mL ter hoogte van de rechter borst. Borstvergroting voor de spier.

 • Motiva Ergonomix ERSM 160 rechts / right
 • Motiva Ergonomix ERSD 245 links / left
 • Lipofilling rechts 70 mL
 • Lipofilling links 100 mL (onderpool)

Hybride borstvergroting / Hybrid breast augmentation

Klein volume beide borsten voor de ingreep met weinig volumineuze onderpool. Beiderzijds ingetrokken tepels. Wens voor een beperkte volumevergroting met eveneens gebruik eigen vetweefsel. Prothesen werden voor de spier geplaatst en aanvullend werd een lipofilling uitgevoerd met accent op onderpool en decolleté. Ingetrokken tepels werden gecorrigeerd met een tepelpiercing die zes weken ter plaatse blijft.

Patient with poor lower pole expansion en inverted nipples. Moderate volume increase is wanted with implants in prepectoral plane and additional lipofilling to correct poor lower pole volume.

 • Motiva Ergonomix ERSM 140 cc rechts / right
 • Motiva Ergonomix ERSM 140 cc links / left
 • Lipofilling rechts / right 100 mL
 • Lipofilling links / left 100 mL

Hybride borstvergroting / Hybrid breast augmentation

Vraag naar vollere borst en verbetering decolleté. Doel is eveneens de onderpool voller te maken wat de schoonheid van de borst ten goede komt. Prothese voor de spier geplaatst.

 • Motiva Ergonomix ERSM 205 mL
 • 140 mL lipofilling per borst

Hybride borstvergroting

 • voor de spier
 • prothese 235 cc
 • lipofilling 90 cc rechts en 50 cc links
 • mooie uitzetten van de onderpool
 • goede volume verdeling van de borst
 • natuurlijke decolleté
 • mooie projectie van de tepel

Hybride borstvergroting

 • voor de spier
 • prothese 265 mL (ergonomisch, ERSD 265 mL)
 • lipofilling 110 mL links en 90 mL rechts
 • natuurlijke contouren
 • verbeterd en volumineus decollete
 • mooie onderpolen
 • liftend effect van de prothese
 • zachte contouren overgang borst naar borstkas

__________

Hybride borstvergroting

 • voor de spier
 • prothese 140 cc (ERSM Ergonomische prothese)
 • lipofilling 140 mL links en 120 mL rechts
 • verbeterde onderpool
 • natuurlijker decollete
 • zachte contouren overgang borst naar borstkas

De afstand van de tepel naar de onderste borstplooi is te klein voor de ingreep. Deze afstand werd genormaliseerd door het plaatsen van een kleine prothese aangevuld met lipofilling. De esthetisch belangrijke zone aan de binnenkant van de borsten was voor de ingreep wat gebrekkig (vooral rechts). Dit werd verbeterd door gerichte lipofilling in deze zone.

Wil je meer weten over hybride borstvergroting?

Meer informatie over de ingreep, onze prothesen, Minimal Scar techniek,...