OVERLEVING VAN HET VET

Lipofilling gaat vetweefsel injecteren zonder onmiddellijk de bloedvoorziening te herstellen. Cellen overleven alleen maar indien er een bloedtoevoer is. Er moet immers een aanvoer zijn van zuurstof en voedingsstoffen. Bij het injecteren van vetweefsel gaan de cellen eerst enkele dagen overleven door voedingsstoffen op te zuigen uit de omgeving. Ze doen dit in een zuurstofarm milieu. Ze kunnen dit maar een bepaalde tijd uithouden, nadien sterven ze af. Het opzuigen van voedingsstoffen noemt men "plasmatische imbibitie" en dit stadium strekt zich uit over een periode van 2 tot 4 dagen. Na 24h beginnen zich al nieuwe bloedvaten te vormen die gaan uitgroeien naar het geïnjecteerde vetweefsel toe. Uiteindelijk bereiken ze de cellen en voorzien ze deze cellen opnieuw van zuurstof en voedingsstoffen. De cellen die te laat herbevloeid raken sterven af en worden door het lichaam verwijderd.