Borstvergroting met
prothese en lipofilling

Een hybride borstvergroting maakt gebruik van een prothese en lipofilling om de borst te vergroten. Het is de ideale techniek voor vrouwen die een groter borstvolume wensen en toch nog van de voordelen van eigen weefsel willen genieten.

Door gebruik te maken van lipofilling kan men een kleinere prothese plaatsen (minder vreemd materiaal). Het overige gewenste volume kan dan door lipofilling toegevoegd worden.

VOORDEEL VAN
HYBRIDE BORSTVERGROTING

Voordeel van een hybride borstvergroting is dat een deel van het volume kan bekomen worden door uw eigen vetweefsel te injecteren in de onderhuidse lagen van de borst. Men kan ook specifieke zones van de borst behandelen om de contouren te verbeteren.

Bovendien wordt elders een liposuctie uitgevoerd waardoor uw lichaamscontour verbetert.

Bijkomend voordeel is dat een kleinere prothese gebruikt waardoor minder vreemd materiaal geplaatst wordt. Een prothese blijft immers een vreemd materiaal waarrond littekenweefsel gevormd wordt. De prothese kan eveneens in de meerderheid der gevallen voor de grote borstspier geplaatst worden. Men vermijdt aldus de problemen verbonden aan een positie achter de borstspier.


NADEEL VAN
HYBRIDE BORSTVERGROTING

Nadeel bij een hybride borstvergroting is dat bij magere patiënten toepassen van deze techniek moeilijk wordt. Ook de onvoorspelbare resorptiegraad van geïnjecteerd vetweefsel zal ervoor zorgen dat een deel van het vetweefsel verdwijnt. Dit wordt opgevangen door bij de ingreep wat extra volume toe te voegen. Men kan inschatten dat 100 cc vetinjectie leidt tot een volume toename van 50 cc (na resorptie).

VOOR DE INGREEP

Bij patiënten die een aanzienlijk grotere yupvergroting wensen van de borst zal een prothese gebruikt worden. Lipofilling of vetinjecties alleen zijn aangewezen voor kleinere volumes toe te voegen aan de borst. Men kan wel een prothese én lipofilling combineren om een zo natuurlijk mogelijk resultaat te hebben én bovendien kan men een kleinere prothese plaatsen. Een deel van het gewenste volume zal immers toegevoegd worden door de lipofilling. Bijkomend voordeel van lipofilling is dat de esthetische regio's van borst extra kunnen behandeld worden; men kan de borstcontour nog natuurlijker laten ogen.

Voor de ingreep zal gekeken worden welke volume gewenst is om de borstvergroting uit te voeren. Afhankelijk van het beschikbare vetweefsel (buik, bil, dijen en flanken) kan de chirurg inschatten hoeveel vetweefsel hij kan verwijderen met liposuctie. Indien bv een volumevergroting van 200cc gewenst is kan 100 cc volume bekomen worden door vetinjecties. Het resterende volume zal dan toegevoegd worden door het plaatsen van een prothese van 100 cc. Tijdens de ingreep heeft de chirurg verscheidene prothesen voorhanden om het gewenste eindvolume te bekomen.

»Complicaties prothesen

HYBRIDE BORSTVERGROTING
DE INGREEP

De ingreep zal starten met het uitvoeren van een liposuctie onder volledige verdoving. Het vetweefsel zal verwerkt worden om zuiver vetweefsel te verkrijgen. Afhankelijk van de hoeveelheid verwijderd vetweefsel kan de chirurg inschatten hoeveel volume kan toegevoegd worden aan de borst. Zo heeft hij ook een idee welk volume van prothese dient geplaatst te worden om uw eindvolume te bekomen. De prothese wordt geplaatst via een insnede onderaan de borst in de borstplooi. Deze prothese wordt voor de spier geplaatst want met het extra vetweefsel zal een goede bedekking kunnen bekomen worden van de prothese (verdikken van de onderhuidse weefsellagen). Nadien vindt de lipofilling plaats met het injecteren van het vetweefsel in de onderhuid en niet in de borstklier zelf. Er worden geen redons geplaatst.

»Lees meer over lipofilling

NA DE INGREEP

Na de ingreep dient overmatige druk ter hoogte van de borst vermeden te worden. Er wordt een steunbh gedragen gedurende drie weken. Sport mag hervat worden na 6 weken. Lichte massage en hydratatie van de huid is voorzien. Roken is absoluut verboden gezien dit de overleving van het vetweefsel teniet doet.

»Lees meer over resorptie van vet