Borstverkleining

____________________________

Zware borsten zijn dikwijls de aanleiding tot fysieke klachten (nek-, rugklachten) of kunnen hinderend zijn. Dikwijls heeft het voorkomen van de borsten een psychische impact.

Wie komt in aanmerking?

  • te zware borsten in verhouding tot de lichaamsbouw
  • nek-, schouder- en rugklachten
  • slechte houding door te zware borsten
  • striemen in de schouder door bh
  • zware afhangende borst met de tepel die naar beneden wijst
  • asymmetrische borsten
  • moeite om te slapen door slechte positie
  • huidrashes of -irritatie in de huidplooien
  • onzekerheid en verminderd zelfvertrouwen
  • moeite om sport te beoefenen of activiteiten

Anesthesie

Een borstverkleining vindt plaats onder volledige verdoving. Er wordt één nacht opname in het ziekenhuis gepland.

Incisie

De littekens na een borstverkleining situeren zich rond het tepelhof, verticaal lopend van tepelhof naar de borstplooi en in de borstplooi. Het heeft dus een "ankervorming" verloop. Een "lollypop" litteken met enkel een verticaal litteken en rond het tepelhof gaat dikwijls onvoldoende zijn en loopt bovendien dikwijls door de onderste borstplooi wat esthetisch niet mooi is.

Techniek

Een borstreductie of borstverkleining kan volgens verscheidene technieken uitgevoerd worden. Belangrijkste om voor ogen te houden is een goede doorbloeding van het tepelhof én een bewaren van de gevoeligheid van de tepel.

Het doel van een borstverkleining is niet alleen het volume te verminderen van de borstklier maar eveneens de huid van de borst terug aan te spannen én de tepel terug in de juiste anatomische positie te brengen.

Men gaat een verticaal stuk borstklierweefsel (onder tepelhof) verwijderen alsook een horizontaal stuk borstklierweefsel (ter hoogte van de onderste borstplooi).

Een borstverkleining heeft als doel de projectie van de borst te verbeteren, de contouren te verbeteren en de gevoeligheid van tepel en tepelhof te vrijwaren. Dikwijls wordt bijkomend een liposuctie uitgevoerd om overtollig vetweefsel aan de buitenkant van de borst te verwijderen.

Sluiten wondnaden

De wondnaden worden gesloten met een resorbeerbare hechting. Er dienen dus geen hechtingen verwijderd te worden. Belangrijk is een mooi rond tepelhof te bekomen en dikwijls heeft het tepelhof de neiging om ovaal te worden na de ingreep. Na de ingreep zal men speciale pleisters dragen ter ondersteuning van de wondgenezing om mooie littekens te bekomen. Belangrijk is ook aandacht te besteden aan het verticale litteken en te vermijden dat dit verbreed na de ingreep.

Na de ingreep

Het litteken na een borstverkleining bevindt zich rond het tepelhof en loopt verticaal naar de onderste borstplooi toe. In de borstplooi zelf bevindt zich ook een litteken.

Specifieke wondzorgen en verbanden worden voorgeschreven om een vlotte wondheling te bekomen.

Na de ingreep dient een steunbh gedragen te worden gedurende drie weken. Er zijn geen specifieke wondzorgen voorzien en dagelijks douchen is toegestaan.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties bij een borstreductie zijn nabloeding, infectie, verbrede littekens, asymmetrie, afsterven (of deels) van tepel of tepelhof, gevoelsstoornis van de tepel (tijdelijk of permanent), hardheid van de borst (vetnecrosis), borstvoeding niet meer mogelijk, verband allergie, verdikte littekenvorming of gestoorde contour van de borst. Complicaties na een borstverkleining zijn frequenter bij rokers (rookverbod), diabetes en zwaarlijvigheid. Bloedverdunners (aspirine) dient gestopt te worden voor de ingreep. Rookstop is absoluut aangewezen minstens drie weken voor de ingreep.

Consult en terugbetaling

Op de raadpleging zal de chirurg u onderzoeken en uw klachten gerelateerd aan de zware borsten noteren. Hij zal enkele afmetingen nemen ter hoogte van beide borsten en uw gewicht en lengte noteren. Roken is uit den boze en dient gestopt te worden minstens 3 weken voor de ingreep. Een aanvraag voor tussenkomst zal opgemaakt worden op basis van de afmetingen genomen ter hoogte van de borsten.

Niet iedereen kan immers in aanmerking komen voor een terugbetaling. Men dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Preoperatief zal ook een mammografie geregeld worden.

______________________________

Een borstverkleining zal resulteren in een verbetering van de klachten die men had voor de ingreep. Men gaat zich beter voelen in dagdagelijkse activiteiten en het psychisch welzijn wordt verbeterd.

De chirurg zal op de raadpleging enkele afmetingen nemen ter hoogte van de borsten. Deze afmetingen, samen met uw gewicht, lengte en klachten zullen genoteerd worden op een officieel document. Dit document dient u te bezorgen aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit die aan de hand hiervan zal beoordelen of u in aanmerking komt voor terugbetaling van uw ingreep.

Ook zullen enkele foto's genomen worden voor de ingreep.

Indien geen akkoord verkregen wordt zal de ingreep als esthetisch beschouwd worden en volledig ter uwer laste vallen.

FOTO GALERIJ

Voorbeelden van een borstverkleining of borstreductie.

»Bekijk de foto's van een borstverkleining